Informatiepagina

Wendagen

Het is voor ouders/verzorgers een belangrijk moment. Voorafgaand aan de officiële opvangdag spreken we wenmomenten af. De bedoeling van het wenproces is dat uw kindje gewend raakt aan de nieuwe omgeving.

We bieden drie wenmomenten aan voor nieuwe ouders en hun kinderen. Het eerste wenmoment is van 9:30 tot 12:00 uur. Het tweede moment is van 10:00 tot 13:00 uur. Het derde moment begint om 10:00 en eindigt om 14:00 uur, en duurt dus wat langer. Tijdens deze kennismakingsdagen zal uw kindje deelnemen aan een eetmoment en een slaapmoment. Als u andere tijden wenst, kunnen we dit in overleg regelen. We zullen u telefonisch en/of via de app op de hoogte houden van de voortgang. U kunt ons natuurlijk ook bellen of een bericht sturen om vragen te stellen over hoe het gaat met uw kind. Voorafgaand aan de wenmomenten ontvangt u een informatiebrief.

Zieke kinderen

In het belang van alle kindjes

Als uw kindje ziek is wordt het aangeraden om hem of haar thuis te houden. Wordt uw kindje ziek op de opvang, dan vragen wij u hem of haar zo spoedig mogelijk op te halen. Een ziek kind verdient extra aandacht en zorg die wij niet kunnen bieden.

Een kind wordt bij ons als ziek vastgesteld wanneer er sprake is van een lichaamstemperatuur van minimaal 38,5 graden, open blaasjes, een koortslip, waterpokken of andere soort kinderziekten waarbij we kijken naar de gemoedstoestand van het kind.

Klachtenbeleid

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over Pinguïns Happy Home. Als dit het geval is vragen wij om de klacht intern voor te leggen zodat het besproken kan worden met de verantwoordelijke persoon op de opvang. De medewerker tracht de klacht in overleg met u tot een goede oplossing te brengen.

Is de klacht naar uw mening niet goed afgehandeld, of wilt u zich niet tot de betrokken medewerker wenden dan kunt u zich richten tot de leidinggevende van Pinguïns Happy Home. Zij zal trachten in samenwerking met u en de betrokken pedagogisch medewerker tot een oplossing te komen. Wanneer u desondanks niet tevreden bent, dan kunt u ook een beroep doen op de oudercommissie. Is dat niet afdoende om de klacht te verhelpen, dan kunt u de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang Peuterspeelzalen.

Klachten procedure

Open communicatie en De Geschillencommissie.

We doen er alles aan een relatie met de ouders (en hun kinderen) op te bouwen waarin zij zich bij klachten of ander ongenoegen niet geremd voelen om deze in alle openheid te bespreken met onze leidster, beleidsmedewerkers of Directrice.

We hopen natuurlijk niet dat de Geschillencommissie ingeschakeld moet worden, maar mocht het zo ver komen dan kan de klacht worden ingediend via de website www.degeschillencommissie.nl.

Ons klachtenregelement is in te zien op locatie.

 

Meld je hier aan bij Pinguins Happy Home

Schrijf in

Wij zijn er klaar voor!

Onze pedagogisch medewerkers zijn er klaar voor om er een plezierige ervaring van te maken met uw kind.

facebook icon

Contactgegevens

Kinderopvang Pinguïns Happy Home
Van Bijnkershoeklaan 328
3527 XL Utrecht
+31(0)6 42 51 09 56
info@pinguinshappyhome.nl

Deze website gebruikt cookies.